VERWIJSPRAKTIJK LEDE

Implantologie


Implantologie is het deelgebied binnen de tandheelkunde met als doel het vervangen van 1 of meerder tanden door tandimplantaten. Implantaten zijn kunstwortels die in het bot geplaatst worden en zijn meestal gemaakt van titanium. Een ingreep gebeurt doorgaans in de tandartsstoel en onder lokale verdoving.

In de meeste gevallen kunnen implantaten ten vroegste 6 weken na het verlies van een tand geplaatst worden. Wanner er veel ontstekingsweefsel rondom de tand zat, wacht men liever wat langer. In heel specifieke gevallen kan echter ook onmiddelijk na het verwijderen van de tand een implantaat geplaatst worden.

Na het plaatsen dient het implantaat vast te groeien in het bot. Na een periode van 3 tot 6 maanden kan de tandarts een kroon, brug of uitneembare prothese plaatsen op het implantaat.

Vervanging van 1 tand.Wanneer de buurtanden gaaf zijn, wordt er vaak gekozen voor een enkel implantaat. Afhankelijk van de situatie kan de tandarts hier na 3 tot 6 maanden een kroon op plaatsen. (animatie)

Vervanging van meerdere tanden.In dit geval kan men kiezen voor een brug op meerdere implantaten. Het is niet nodig per verloren tand een implantaat te plaatsen. Afhankelijk van de de situatie kan de tandarts hier na 3 tot 6 maanden een brug op plaatsen. (animatie)

Verwijspraktijk Lede  -  Hoogstraat 126, 9340 Lede - 053 / 39 77 47  -  0489 / 24 00 02 - endo@verwijspraktijklede.be - paro@verwijspraktijklede.be

Vervanging van alle tanden van een kaak.Hier kan voor een vaste of een uitneembare oplossing gekozen worden.

Bij een vaste oplossing worden 4 tot 8 implantaten geplaatst. Afhankelijk van de situatie kan de tandarts hier na 3 tot 6 maanden een brug op plaatsen.

Bij een uitneembare oplossing kiest men voor een prothese die vastklikt op de implantaten. Hier kan gewerkt worden met een kleiner aantal implantaten. Afhankelijk van de situatie kan de tandarts hier na 3 tot 6 maanden de prothese plaatsen.

(animatie)